Giáo hội


Hồng y là ai và có chức năng gì ?

Hồng Y là ai và có chức năng gì?

Giáo hạt tòng nhân là gì?

Tông Hiến Anglicanorum Coetibus ban hành trong tháng 10 năm 2009 cho phép thiết lập giáo hạt tòng nhân cho tín hữu gốc Anh giáo trở lại Công Giáo. Vậy xin hỏi Giáo Hạt Tòng Nhân là gì?

Con tôi bỏ đạo và muốn theo Tin Lành

Con trai năm nay đã 18 tuổi, nó nói với chúng tôi là ngày còn bé nó không biết nên bị tôi đem đi rửa tội theo Công Giáo, bây giờ nó lớn rồi, nó không muốn làm người Công Giáo nữa và muốn làm người Tin Lành. Vợ chồng đau khổ nhưng không biết phải giải thích như thế nào với nó. Xin cho lời khuyên cần thiết.

 

Rất bối rối

 

Tuyển chọn và bổ nhiệm trong Giáo Hội

Có phải tất cả mọi việc tuyển chọn và bổ bổ nhiệm các Giám mục trong Giáo Hội đều là công việc của Chúa Thánh Thần hoạt động âm thầm nhưng hữu hiệu trong Giáo Hội ?

[về đầu trang]