Thánh Kinh


Đường, sự thật, và sự sống điều gì quan trọng hơn?!

Mến gửi trang nhà Nazareth,

Trong một buổi tĩnh tâm của giáo xứ, tôi đã nghe linh mục đọc lại lời Chúa trong đó có câu Chúa nói: “Ta là đường, là sự thật, và là sự sống” (Gioan 14:6). Tôi đã nêu câu hỏi với ngài, “trong ba điều Chúa đã xác định về Ngài, điều nào quan trọng nhất: đường, sự thật hay sự sống?” Vị linh mục trả lời tôi một cách không cần suy nghĩ: “đường”. Đường quan trọng nhất, vì theo linh mục này, nếu không có đường làm sao ta đến được với Thiên Chúa.

Nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này, sau đó tôi có hỏi một đại chủng sinh đang trong năm thứ tư chương trình thần học cũng một câu hỏi, và được thầy trả lời rằng “sự thật”. Thầy giải thích, nếu mọi sự không được diễn ra đúng như lời Chúa nói. Và nếu Chúa không phải là sự thật tuyệt đối cho ta tin theo thì việc con người tìm đến Chúa cũng là tìm đến một điều sai lạc. Đến với một sự lầm lẫn, xa ngoài chân lý.

Sau cùng tôi hỏi một anh bạn mà tôi cho là cũng có nhiều kiến thức và hiểu biết rộng rãi về tôn giáo câu hỏi như tôi đã hỏi hai vị trước. Anh này suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “sự sống”. Anh lý luận rằng, nếu con đường dẫn ta đi đến chỗ chết, hoặc đó là con đường cùng thì chẳng thà đừng đi. Hoặc nếu sự thật kia cũng chỉ là một sự thật không đem lại cho ta sự sống, thì sự thật ấy chỉ là sự thật hiểu theo một cái gì hết sức tự nhiên, biết về sự thật ấy cũng chả ích lợi gì.

Khi nghe ba câu trả lời như trên, thật sự tôi càng hoang mang và không hiểu Chúa muốn nói gì? Điều gì trong ba điều ấy là điều Chúa muốn cho ta chú ý đến nhất? Và một lần nữa, tôi muốn được nghe ý kiến của mục hỏi đáp trang nhà Nazareth.

Rất chân thành,

Ng.Q.C.

[về đầu trang]