Khác biệt giữa "http://" và "https://"


Thế nào là sự khác biệt giữa http và https?

Đáp: 

Không biết có bao nhiêu bạn nhận thức được sự khác biệt này, nhưng nó có giá trị rất đặc biệt. Vậy bạn cần nên biết nó.

Sự khác biệt chính giữa http:// và https: / / Đó là  tất cả về việc giữ an toàn cho bạn. HTTP là viết tắt của Hyper Text Transfer Protocol.

S (ngạc nhiên lớn) là viết tắt của "Secure". Nếu bạn truy cập một trang web hoặc trang web, và nhìn vào địa chỉ trong web, nó có thể sẽ bắt đầu với những điều sau đây: http://. Điều này có nghĩa rằng các trang web được nói chuyện với trình duyệt của bạn bằng cách sử dụng ngôn ngữ thông thường không an toàn. Nói cách khác, có thể cho ai đó để "nghe lén" trên máy tính của bạn hội thoại với trang web. Nếu bạn điền vào một mẫu trên trang web, một người nào đó có thể thấy tin tức bạn gửi đến trang web đó.

Đây là lý do tại sao bạn không bao giờ bao giờ nhập số thẻ tín dụng vào một trang web http://!

Nhưng nếu địa chỉ web bắt đầu bằng https: / /, mà về cơ bản có nghĩa là máy tính của bạn nói chuyện với các trang web trong một mã số an toàn mà không ai có thể nghe trộm trên. Bạn hiểu tại sao điều này rất quan trọng, phải không?

Nếu một trang web bao giờ yêu cầu bạn nhập dữ liệu (data) thẻ tín dụng của bạn, bạn sẽ tự động nên xem xét để xem địa chỉ web bắt đầu bằng https: / /. Nếu không, bạn KHÔNG BAO GIỜ nên nhập tin nhạy cảm .... chẳng hạn như một số thẻ tín dụng.
--

Ngưòi phụ trách: 

Nguyễn Thế Bài

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Hạnh Phúc ở bên ta
    Con người luôn khao khát đi tìm hạnh phúc. Có người tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, họ mải mê v...
[về đầu trang]