Gia Đình Nazareth Mừng Tân Tòng Nguyễn Mạnh Tường


Thời gian: 
06/04/2015

Gia Đình Nazareth Dũng Lạc và Monica chúc mừng anh Nguyễn Mạnh Tường trở thành con cái Chúa

trong Thánh Lễ vọng Phục Sinh 2015 và tiệc chúc mừng gia đình anh chị.

Các album khác

[về đầu trang]