Khóa 7 Nazareth Seattle, 21-23 tháng 7 2017


Thời gian: 
21/07/2017 - 23/07/2017

KHÓA VII NAZARETH SEATTLE

 

Sẽ tỗ chức vào ba ngày cuối tuần: Từ ngày 21 - 23 tháng 07 năm  2017  tại Nhà Thờ GX/CTTĐ. Xin tiếp tục theo dõi trên trang nhà.

Nazareth Seattle

Bản để download: 

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]