Sống Lời Chúa


NÓI VỚI CON TIM (9)

Người chuyển dịch: 
Trần Mỹ Duyệt

Chương 9

CẦU NGUYỆN HẰNG NGÀY

Cho Chúa Thời Gian Trong Cầu Nguyện

NÓI VỚI CON TIM (8)

Người chuyển dịch: 
Trần Mỹ Duyệt

Chương 8

NHỮNG HỒNG ÂN CỦA
ĐỨC TIN, HY VỌNG, VÀ VUI MỪNG

Đức Tin Chiếu Sáng Con Đường Của Chúng Ta

NÓI VỚI CON TIM (7)

Người chuyển dịch: 
Trần Mỹ Duyệt

Chương 7

MẸ MARIA,
XIN GIÚP CHÚNG CON

Maria Dậy Chúng Ta
Sống Trong Thánh Thần Như Thế Nào

NÓI VỚI CON TIM (6)

Người chuyển dịch: 
Trần Mỹ Duyệt

Chương 6

ĐỪNG QUÊN
NHỮNG NGƯỜI NGHÈO

Sự Ô Nhục Của Nghèo Khó

NÓI VỚI CON TIM (5)

Người chuyển dịch: 
Trần Mỹ Duyệt

Chương 5
CÔNG BỐ TIN MỪNG

Sao Chúng Ta Lại Không Chia Sẻ Kho Tàng Này

NÓI VỚI CON TIM (4)

Chương 4

PHÓ THÁC NƠI 
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Mạnh Dạn Đến Với Chúa Giêsu

Đây là điều quan trọng: mạnh dạn để tín thác vào lòng thương xót của Chúa Giêsu, để tín thác vào lòng nhân từ của Người, để tìm ẩn nương luôn mãi trong những vết thương của tình yêu Người…

NÓI VỚI CON TIM (3)

Chương 3

ĐƯỢC HƯỚNG DẪN
BỞI THÁNH THẦN

Để Chúa Thánh Thần Nói Trong Trái Tim Con

NÓI VỚI CON TIM (2)

Chương 2

GẶP GỠ CHÚA GIÊSU

Đọc Về Đức Tin Chưa Đủ

NÓI VỚI CON TIM

Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Người chuyển dịch: 
Trần Mỹ Duyệt

NÓI VỚI CON TIM

Những Lời Của Thách Thức Và Hy Vọng

Chuyển ngữ: Trần Mỹ Duyệt

 

GIỚI THIỆU

Xin lễ hay mua lễ

Lá và Biển

Bố tôi tính tình đơn sơ chất phác, ông lại rất mộ đạo. Tôi ở xa nhà, lâu lâu lảng về giúi cho bố ít tiền ăn quà. Mấy đứa cháu méc: Cô ơi, ông toàn đem tiền đi xin lễ đấy! Thương bố, tôi bảo: "Bố ơi, mẹ lên thiên đàng rồi.... Bố cứ giữ lấy mà tiêu, bố đừng xin lễ cho mẹ con nữa".

[về đầu trang]