Lời Chúa - Cầu nguyện


Cầu nguyện với thái độ nào để đẹp lòng Chúa

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

Bài Đọc I & Bài Tin Mừng của Chúa nhật tuần nầy nói đến thái độ cần có của người tín hữu khi cầu nguyện và hậu quả của thái độ đó.
 

Chúng tôi đến bái lạy Người

Petrus Tran

Cách nay hơn bốn mươi năm, chính xác là ngày 16/07/1969, qua hệ thống truyền hình, hàng trăm triệu người đã theo dõi chiếc phi thuyền Apollo 11 rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ John F. Kennedy. Chiếc phi thuyền này đã mang theo ba phi hành gia là Neil Armstrong, Michael Collins và Buzz Aldrin với sứ mệnh thám hiểm mặt trăng.
 

Ngày thứ ba Người sống lại thật như lời Thánh Kinh

Petrus Tran

Sự Phục Sinh là nền tảng đức tin Kitô giáo. Sự Phục Sinh cũng là đề tài được Đức Giêsu nói đến nhiều lần trong những ngày Ngài ra đi rao giảng Tin Mừng. Và sự Phục Sinh chỉ được sáng tỏ sau khi Đức Giêsu “sống lại từ trong kẻ chết”.

Kinh chiều (Thơ)

Nguyễn Sông Núi

Trời buông màn phủ trần gian
Hoàng hôn tắt nắng mênh mang tâm hồn
Ai nào không khỏi bồn chồn
Ngày qua vùn vụt chất chồng lo âu?
Hướng lòng cầu nguyện thẳm sâu
Hân hoan tin tưởng dâng câu kinh chiều
Ung dung phó thác cam liều
Yên bình không để tiêu điều phận thân
Con xin Chúa rất từ nhân
Ngài thương gìn giữ đỡ nâng suốt đời!

Gia đình cầu nguyện bằng kinh Mân Côi

Pt. Nguyễn Văn Định

GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA
VÀ KINH MÂN CÔI
Cha mẹ là những người đầu tiên làm gương mẫu cho con cái cầu nguyện. Mỗi cha mẹ ít nhất phải có một cuốn Kinh Thánh Tân Ước riêng, để đọc cho mình và trong Giờ Kinh Tối Gia Đình.
 
* Một Bài hát về Đức Mẹ : “CON CÓ MẸ ĐÂY” có từ 1948 :

Lịch Phụng Vụ tháng 4/2011

Lm. Anphong Trần Đức Phương

Trong tháng tư nầy chúng ta sẽ mừng Chúa Nhật thứ 4, thứ 5 mùa chay, Chúa Nhật Lễ Lá và Đại Lễ Phục Sinh, chu kỳ năm A.

Hãy trở về

Lm. Trần Việt Hùng

Từ thời cha ông các ngươi, các ngươi đã trệch xa và không tuân hành các chỉ thị của Ta. Hãy trở lại với Ta và Ta sẽ quay lại với các ngươi. - Chúa các đạo binh phán. Các ngươi nói: "Chúng tôi sẽ trở lại thế nào?"(Malaki 3:7).

Chúa cần tấm lòng thành

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Đôi khi qùy trước mặt Chúa, chúng ta chẳng biết nói gì, thưa gì với Chúa.

Thiên Quốc khải hoàn

Petrus Tran

Sau: ”bốn mươi đêm ngày ăn chay ròng rã” và chiến thắng sự cám dỗ; dù đã bị satan: ”xoay hết cách cám dỗ Người”(Lc 4,12). Đức Giêsu bắt đầu: ”đi khắp miền Galilê… rao giảng Tin Mừng Nước Trời” với lời kêu gọi mọi người rằng: “hãy sám hối” (Mt 4,17).
 

[về đầu trang]